Nyheter


2023-12-192023-12-17

CBAM – gränsjusteringsmekanism för Co2


CBAM (Carbon Border Adjustment Mechanism) är en gränsjusteringsmekanism för koldioxid som EU infört med syfte att nå uppsatta mål för hållbar utveckling och minskade koldioxidutsläpp.

Införandet av CBAM sker stegvis och det första steget, som kallas övergångsperioden, inleddes den 1 oktober 2023 vilket omfattar ett rapporteringskrav på kvartalsbasis (i efterhand) vid import av vissa varor. Systemet blir sedan skarpt och betalningskrav införs den 1 januari 2026.

Vilka varor omfattas av CBAM?
CBAM omfattar vissa varor som importeras från tredjeland, med undantag för EES länderna och Schweiz. I övergångsperioden som vi befinner oss i just nu så omfattas följande produktkategorier:

• Järn
• Stål
• Aluminium
• Gödningsmedel
• Cement
• Elektricitet
• Vätgas

Avsikten från EU:s sida är att succesivt utöka omfattningen till fler produktkategorier efter övergångsperioden och detta lär så småningom leda till att alla varor som importeras kommer att koldioxidbeskattas. På Naturvårdsverkets hemsida finns information om vila statistiska nummer som uppfattas

Rapportering
Om era varor omfattas av CBAM så är ni som importör rapporteringsskyldiga, vilket innebär att ni behöver skicka in er första rapport till EU senast den 31 januari 2024. Den första rapporten avser då era importer för sista kvartalet 2023.

För att ni ska kunna göra rapporten på ett korrekt sätt så måste ni prata med era leverantörer och be dem ta fram siffror på koldioxidutsläppen vid produktionen av era varor. Det är nämligen de sifforna i kombination med importklareringen som utgör underlaget för rapporten.

Om era leverantörer säger att det inte finns några siffror på CO2-utsläppen vid produktionen av era varor så har EU tagit fram schablon-siffror som kan användas i stället.

Rapporten ska skickas in direkt via EU-kommissionens portal och hur ni ska gå till väga för att registrera er där kan ni läsa mer om i en guide som ligger på Tullverkets hemsida.

Vad händer om ni inte skickar in rapporten?
Om ni missar att skicka in rapporten så kan det leda till att ni inte får lov att importera varorna när systemet sedan blir skarpt den 1 januari 2026. Så det är viktigt att ni sätter er in i ämnet och skickar in framtida rapporter i tid. Det är ert ansvar som importör/deklarant att dessa rapporter skickas in på ett korrekt sätt.

Att göra:
Prata med era leverantörer för att få fram korrekta värden av koldioxidutsläppen vid produktionen av era varor.

Sammanställ alla era importer från och med den 1 oktober 2023.

Vid behov kontakta oss så är vi behjälpliga med er statistik.

Se till att skicka in första rapporten till EU senast 31 januari 2024 avseende era importer för sista kvartalet 2023.

En översiktlig genomgång från VHK av CBAM finns på nedan länk:
https://www.youtube.com/watch?v=X8YHSHF3iXE


Vi övriga frågor kontakta din kontaktperson på Swedebridge.
Med vänlig hälsning
Swedebridge AB

2022-09-082022-07-152022-06-292022-04-082022-03-282022-03-152022-02-142022-01-032021-12-282021-12-152021-11-252021-09-132021-09-082021-08-162021-05-19
Vi söker en bilspeditör till vårt kontor i Borås2021-05-03
Nyhetsbrev vecka 17
2021-03-25, Borås
Information

Rederiernas leveranssäkerhet har under pandemin gått från ca 80 % mot utlovad tidtabell ner till ca 40%.  Covid-19, överbelastade hamnar och brist på utrustning är några av orsakerna som påverkar servicegraden. Vi gör vårt yttersta för att fånga upp avvikelser och snarast informera er om dessa.
Under gårdagen gick dessutom den 400 meter långa och 59 meter breda fartyget, Ever Given på grund i Suez Kanalen. Normalt sett så passerar ett 40-tal fartyg kanalen varje dygn. Arbetet med att få loss fartyget pågår men tyvärr bildas det köer vilket förmodligen sätter ytterligare press på hela logistikkedjan.
2021-03-10
Tyskland inför nya restriktioner som påverkar godstransporter

Chaufförer ska kunna uppvisa nytagna negativa COVID 19-tester för att få komma in i Tyskland vid transittransporter via Österrike. Testet ska uppvisas vid gränsen mellan Italien och Österrike.

Fr.o.m. 2021-03-06 har Tyskland infört krav på att alla chaufförer som vistats i Sverige mer än 72 timmar, eller som förväntas befinna sig i Tyskland i mer än 72 timmar efter att ha varit i Sverige, ska kunna visa upp ett nytaget negativt COVID 19-test för att tillåtas komma in i Tyskland.

Denna nya restriktion påverkar transporterna med både längre ledtider, ökad administration och förhöjda kostnader. Detta medför ett extra tillägg med 9 öre per kilo på transporter till och från Tyskland samt transporter till Italien.

Har du frågor med anledning av ovan ber vi dig kontakta din ordinarie kontaktperson på Swedebridge

Med vänlig hälsning
Swedebridge AB2020-11-19
Vi fortsätter att möta utmaningar globalt. Medan COVID-19 utlöste oro över den potentiella kollapsen av internationell handel, har vi trots detta sett en stor efterfrågan på sjöfrakt. Peaken började redan i mitten av året och problematiken om plats kvarstår.

Förutom kapacitetsfrågor, brottas branschen med allvarlig brist på containers i Kinaoch Sydasien. Det är olika faktorer som påverkar - pågående congestion, en obalans av export och importvolymer, långsam vändning av containrar på grund av trängsel vid omlastningshamnar etc...

Vi fortsätter att arbeta nära våra leverantörer för att minimera påverkan på vårakunders leveranskedjor.
Hand i hand med plats- och utrustningsbrist fortsätter rederierna att driva upp priserna i följd av en PSS som kommer att införas under november.

Den ser olika ut beroende på val av rederi.

Vi vill återigen trycka på att det är extra viktigt att ni är ute i god tid med era bokningar, allt för att vi skall kunna säkra plats på båtarna.

Kontakta gärna er säljare eller speditör för mer information eller frågor.

Tack för er förståelse!