Speditör med lång erfarenhet och hög servicenivå!

Tag gärna kontakt med oss. Låt oss diskutera hur vår kunskap och våra erfarenheter inom spedition kan bidra till ett effektivt transporttänkande i ditt företag.

Med vår bredd och erfarenhet, våra rutiner och agentnät är vi den kompletta speditören som smidigt kan integreras i din verksamhet.

Eftersom vi har mångårig erfarenhet från köparsidan, kan vi snabbt hitta de lösningar som bäst passar våra kunder. Vi tar också tag i all dokumenthantering, det kan t.ex. vara legaliseringar och stämplingar hos konsulat, exportdokumentation, remburser/LC, etc.

Vi står beredda att bidra med vårt engagemang, and we love it!