Speditör med hög service

För oss på SwedeBridge är flexibilitet, kunskap och problemlösning viktiga nyckelord.

Som speditör och transportsamordnare ser vi alltid till kundens nytta och behov, vi söker lösningar som effektivt integreras i transportflödet och vi jobbar nära kunden.

Genom att engagera oss i våra kunders behov kan vi också ta ansvar för "byråkratin" som följer med fraktuppdraget. Det innebär att vi snabbt kan hitta lösningar, att vi med vår kunskap och vårt nätverk av kontakter engagerat kan erbjuda de mest flexibla och mest effektiva lösningarna. Att vi dessutom har många års erfarenhet av att sitta på kundsidan gör ju inte saken sämre...

Tack vare vår flexibilitet, erfarenhet och kompetens kan vi erbjuda välutvecklade och beprövade rutiner. Vi ser oss som en resurs, som en extern fraktfunktion för våra kunder, d.v.s. som en transportavdelning som lojalt och med hög serviceförmåga kan erbjuda unik fraktkompetens.

Pröva oss!