Sjötransport / Sjöfrakt

Via vårt nätverk av agenter och rederier erbjuder vi marknadens bästa lösningar som täcker transportbehov över hela världen.

Genom våra regelbundna sjötransporter har vi byggt upp väl fungerande transportlösningar baserade på stora volymer från bland annat Asien (Kina m.m.) och USA.

Med hjälp av nytänkande och effektiva lösningar inom dokument- och informationsbehandling för all vår sjöfrakt, erbjuder vi god service och snabb administrativ hantering. Det betyder att vi erbjuder FCL och LCL inom hela vårt fraktnät.

Dessutom har vi via våra samarbetspartners direktkontakt med bemannade kontor på de flesta destinationsorter i bland annat Kina, Pakistan, Bangladesh, USA, Turkiet samt flertalet andra länder. Vi har dessutom en kompetent tullavdelning.